Logo V2 Ujese Kwis
Logo V2 Ujese Kwis

Privacybeleid

Bij inschrijving tot deelname aan de Ujese Kwis worden schriftelijk een aantal gegevens uitgevraagd. De ingevulde formulieren worden nadat de kwis is gehouden, vernietigd. Deze uitgevraagde gegevens worden verwerkt en opgeslagen (OneDrive) in een Excelbestand in beheer bij de secretaris van de Stichting Ujese Kwis.

De Stichting Ujese Kwis vraagt de volgende gegevens ten behoeve van de organisatie van de Ujese Kwis:

  • Teamnaam
  • Naam team captain
  • Adres, postcode en woonplaats van de teamcaptain
  • Telefoonnummer van de teamcaptain
  • Emailadres van de teamcaptain

Deze gegevens hebben we nodig om de correspondentie rondom de kwis te kunnen voeren met deelnemers van de kwis.

Teamcaptains ontvangen per mail informatie over de inschrijfmiddag, de kwis, de prijsuitreiking en een enquête over de ervaringen van de laatste kwisavond.

Het deelnameformulier wordt naar het huisadres van de teamcaptain gebracht en dient te worden ingeleverd op de kwisavond.

Het adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer wordt uit ons systeem verwijderd de dag nadat de kwis is gehouden op 27 december in enig jaar. De teamnaam, naam van de teamcaptain en het emailadres worden bewaard zodat voor de kwis van het volgend jaar de teamcaptains weer geïnformeerd kunnen worden over de nieuwe kwis. Indien een teamcaptain hier geen prijs op stelt kan hij/ zij dit doorgeven via het mailadres info@ujesekwis.nl. De gegevens zullen dan uit het ledenbestand worden verwijderd door de secretaris van het bestuur van Stichting Ujese Kwis.

Op de website van de Ujese Kwis worden alleen teamnamen vermeld. Na de inschrijfmiddag, kwisavond en prijsuitreiking zullen door de organisatie van de Ujese Kwis gemaakte foto’s worden gepubliceerd. Indien een persoon niet wil dat deze foto gepubliceerd wordt op onze website kan men dat schriftelijk doorgeven via het mailadres: info@ujesekwis.nl. De foto zal dan verwijderd worden van deze website.

Bij de prijsuitreiking worden foto’s van de teams getoond die zijzelf digitaal hebben aangeleverd. Het bestuur van de Ujese Kwis gaat er dan ook vanuit dat de leden van het team akkoord hebben gegeven voor deze publicatie. Deze foto’s van de foto-opdracht zullen niet op Social Media worden geplaatst door het bestuur van de Stichting Ujese Kwis.

0