Logo V2 Ujese Kwis
Logo V2 Ujese Kwis
Logo V2 Ujese Kwis

Spelregels

Om een eerlijke kwis te kunnen houden, moeten er natuurlijk wel een aantal spelregels opgesteld worden. Hieronder vind je puntsgewijs een aantal van onze jaarlijkse spelregels. Het lijkt misschien streng, maar dat valt reuze mee. We moeten het natuurlijk wel spannend houden!

Een team bestaat uit minimaal 4 personen. Er is geen maximum aantal deelnemers per team vastgesteld.

Inschrijven kan alleen door een inwoner van de gemeente Uden met een bestaand Udens adres wat tevens als correspondentieadres gebruikt gaat worden. Dit moet dus de teamleider zijn.

Op de kwisavond kan het kwisboek tussen 18:30 en 19:00 uur opgehaald worden. Datum en locatie worden op de website vermeld bij het kopje belangrijke datums. Er wordt maar één kwisboek uitgereikt per persoon; er worden geen kwisboeken meegegeven voor meerdere teams.

Het inschrijfgeld dient te worden ingeleverd op de wijze zoals beschreven in de deelname brief die de teamcaptain ongeveer een week voor de kwis ontvangt.

De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor bedoelde omkaderde vakken van dit Kwisboek.

Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen:

 • Tijdig wil zeggen: op de kwisavond tussen 23.00 en 23.15 uur.
 • Op de juiste wijze wil zeggen: Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de zelfde volgorde als bij ontvangst in de snelhechter teruggeplaatst zijn.

Bij iedere vraag is het aantal te behalen punten voor die vraag terug te vinden in het kwisboek.

Joker

 • Indien het team in bezit is van een joker kan deze bij een zelf gekozen categorie worden ingezet. Bij de volgende categorieën kan de joker niet worden ingezet.
  • Van Alles Wa.
  • Vúr de kiendjes.
 • Indien er naast bovengenoemde categorieën nog andere categorieën worden uitgesloten wordt dit vermeld in het kwisboek.
 • De joker dient aan de pagina van de gekozen categorie te worden bevestigd. Losse jokers zullen als niet ingeleverd worden beschouwd.
 • De behaalde punten in de categorie waarop de joker is ingezet worden verdubbeld.

Als er bij een vraag een ABC symbool staat letten wij zeer streng op spelling en schrijfwijze. Dus niet exact goed geschreven antwoord levert geen punten op.

Foto Jokers

Grote of kleine kwis

 • Bij het ophalen van het kwisboek aan het begin van de kwisavond geef je door of je meespeelt voor de kleine of voor de grote kwis.
 • Deelnemers aan de kleine kwis hoeven niet alle vragen van de categorieën te beantwoorden. In het kwisboek zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden welke vragen alleen voor de Grote kwis gelden.
 • Bij de categorieën ‘De hort óp’ en ‘Van alles wa’ dienen door alle teams alle vragen te worden ingevuld

Tijdens de kwisavond zal het kwisboek vanaf 19:00 uur als pdf op onze site www.ujesekwis.nl  te benaderen zijn. 

Bij opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient men zich ten alle tijden aan de verkeersregels te houden!

Voor de veiligheid zullen er bij het ophalen van het kwisboek reflecterende veiligheidshesjes mee gegeven worden. Deze hesjes dienen tezamen met het kwisboek ingeleverd te worden. Niet inleveren betekent 10 punten aftrek.

De uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. De datum van de prijsuitreiking vind je bij het kopje belangrijke datums op onze website.

Bij onduidelijkheid /meningsverschillen zal de beslissing van het Bestuur van de Stichting De Ujese Kwis doorslaggevend zijn.

Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 Deelnemen aan de Ujese Kwis betekent dat men akkoord gaat met dit reglement.

 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen door deelname aan de Ujese Kwis.